Medlemmar

Vi är många medlemmar

Svenska Rytmikförbundets medlemmar har en gedigen samlad och bred kompetens och vi arbetar i många olika verksamheter. Om du vill kontakta en enskild medlem, exempelvis om du vill boka in en workshop, en konsert eller ett annat uppdrag, så finns det här en publik medlemslista där du kan hitta kontaktuppgifter. Att som medlem publicera sina kontaktuppgifter är frivilligt. 

Om du vill finnas med på listan, maila dina kontaktuppgifter och en kort presentation av dig till webb@svenskarytmikforbundet.se. Tack!

Anastasia Findsen

Student, Malmö universitet

E-postadress: anastasiafindsen@gmail.com

Anki Wallgren Ebonsdotter

E-postadress: anki.ebonsdotter@gmail.com

Britta Forslund

Musiker, kompositör, författare och scenkonstnär som arbetar med att sprida gränsöverskridande barnkultur i hela Sverige. Jobbar med Ensemble Yria som hon var med och startade 2008 under sin utbildning till musiklärare profil rytmik på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Tidigare utbildad och verksam skådespelare bl.a vid Teater Gardzienice (Polen) och Teater Asoko.

Hemsida: http://www.ensembleyria.se

Cecilia Nordlund

Musiker, läser Rytmik på Musikhögskolan i Malmö. Cecilia Nordlund Musik & Film.

E-postadress: info@cecilianordlund.com
Hemsida: http://www.cecilianordlund.com

Cecilia Thorén

E-postadress: cecilia.thoren@gmail.com

Christina J Lövbom

Skellefteå. Utbildning: Rytmik och ensemblelärare, examen 1987. Magister i Pedagogisk arbete 2014 : Förstå musikens tecken + lite småkurser om ex. Konstpedagogik (2019) Vokal improvisation, Musikdata m.fl. Sysselsättning: Musiklärare på Estetiska programmet Musik.

E-postadress: christina.lovbom@skelleftea.se

Elin Waileth Wikström

Malmö. Kursledare på Musikhögskolan i Malmö. Rytmiklärare, dansare & musiker.

Hemsida: http://www.wailethbardon.se

Eva Ekhagen

E-postadress: evaekhagen@yahoo.se
Hemsida: https://www.evaochroy.com/

Gudrun Engberg

E-postadress: gudrunengberg@gmail.com
Hemsida: https://www.gudrunengberg.com

Hanna Laurén

E-postadress: hanna.lauren@svenskakyrkan.se

Johanna Karlén

Johanna Linneaus

E-postadress: johannalinnaeus@hotmail.com

Karin Holmström

Utbildad på Musikhögskolan i Malmö, IE rytmik och klarinett med examen 2001. Arbetar framförallt med att göra rytmikföreställningar för barn.

Hemsida: https://rytmikarin.com/

Katarina Ridderstedt

Visby. Utbildning: IE rytmik examen 2015 MHM, kantor 2020 vid Oskarshamns folkhögskola. Sysselsättning: Kantor i Norra Gotlands pastorat och frilansande musiker.

E-postadress: info@musikat.se
Hemsida: http://musikat.se/

Kristina Sörensen

Rytmiklärare vid Kulturskolan i Hässleholm

E-postadress: sangverkstan@gmail.com

Lars Annersten

Stockholm. Rytmiklärare som jobbat på kulturskolor och grundskolor men numera utställningsansvarig på Scenkonstmuseet.

E-postadress: lars.annersten@gmail.com
Hemsida: https://scenkonstmuseet.se/

Lena Westling

Lena Westling

E-postadress: lena1.westling@gmail.com

Lina Hovstadius

E-postadress: linahofvander@hotmail.com

Lina Rolf

E-postadress: lina.rolf@gmail.com

Madeleine Wittmark

Utbildad musiklärare med rytmikprofil på KMH. Håller kurser i baby- och barnrytmik i Stockholm och turnerar i hela landet med musikföreställningar. Skriver barnmusik, producerar och arbetar för att sprida barnkultur – allt inom ramen av Ensemble Yrias verksamhet. Undervisar även i Musikmetodik för förskola på SMI.

E-postadress: madeleiewittmark@gmail.com
Hemsida: https://www.ensembleyria.se/

Malin Norberg

Arbetar som musiklärare i lågstadiet bl.a. och har börjat skriva egen musik med inslag av rytmik.

E-postadress: malinnorberg78@hotmail.com

Maria Starborg

Sollentuna. Utbildning: Master of Fine Arts 1988 Rytmik och gg examen 1988 KMH, Examen i kyrkomusik (kantor) vid Sköndal 2005, studier till organist 2010-2015 KMH. Sysselsättning: Kyrkomusiker, konstnärlig ledare för Nicolai kammarkör.

Hemsida: https://www.facebook.com/maria.starborg1

Qing Berggren

E-postadress: qingberggren@gmail.com

Sara Hägglund

Jag startade min utbildning på Rytmiklinjen på KMH och avslutade den på SMI och arbetar idag på Mälardalens Universitet där jag bland annat har musik med blivande förskollärare och lärare.

E-postadress: sara.hagglund@mdu.se

Sonja Spisská Enebjörn

E-postadress: info@spisskaart.se

Titti Tegnér

E-postadress: titti.bergqvisttegner@alvdalen.se

För att se hur förbundet hanterar dina kontaktuppgifter som medlem, enligt GDPR

Bli medlem i Svenska rytmikförbundet