Internationellt

FIER

FIER står för “La Fédération Internationale des Enseignants de Rythmique” (The International Federation of Eurhythmics Teachers). Det är en internationell förening som samlar rytmiklärare och personer intresserade av rytmik över hela världen. Svenska Rytmikförbundet är anslutet till och medlem i FIER.
www.fier.com kan du se allt som pågår inom ämnet rytmik runt om i världen.

Där hittar du litteratur, artiklar, avhandlingar, filmer och mycket mer. Du kan till exempel gratis ladda ner olika nummer av Le Rythme som är FIER:s tidning. Du kan beställa Paths to Rhythmics (Chemins de Rythmique) utgåvor av FIER som består av inspirerande rytmiklektioner skapade av lärare från olika kontinenter.

Elin Waileth Wikström är Svenska Rytmikförbundets representant i FIER. Kontakta Elin om du har frågor genom att mejla: medlem@svenskarytmikforbundet.se

Flera internationella organisationer och konferenser

Rytmikmetoden är spridd över hela världen och här är några organisationer och konferenser som är speciellt intressanta: 

  • Jaques Dalcroze institutet l’institute Jaques-Dalcroze i Genève har sedan mer än 100 år utbildat i rytmik och rytmikpedagogik. Institutet har olika utbildningar och kurser som vänder sig till nästan alla åldrar och nivåer. Det finns till exempel musikskola för barn och unga, utbildningar för vuxna och seniorer, professionell diplomutbildning, specialkurser till personer med funktionsvariationer och en internationell avdelning med sommarkurser, konferenser och dokumentationscentrum.
  • International Conference of Dalcroze Studies (ICDS) är en internationell konferens som brukar hållas vartannat år. Så här beskriver sig konferensen: “The aim of ICDS5 is to present the best of current research and practice within Dalcroze Studies and related fields. ICDS is a biennial, global, transdisciplinary forum, open to viewpoints from education, the arts and humanities, and the social, natural, health and life sciences. We welcome practitioners, students and established scholars alike.” På deras hemsida finns bra material att använda!

Bli medlem i Svenska rytmikförbundet