Om förbundet

Vad är rytmikförbundet?

Svenska Rytmikförbundet (SRy) är en intresseorganisation för rytmikpedagogik i Sverige. Vi arbetar för att synliggöra och stödja rytmiken i Sverige. SRy vill belysa frågor som rör undervisning, arbetsmarknad, undervisningssituation och status för vårt ämne. Vi arrangerar möten och workshops där förbundets medlemmar har tillfälle att bidra, inspirera och inspireras samt utvecklas inom rytmik och angränsande områden.

Till förbundet välkomnar vi dig som undervisar, studerar, eller bara är nyfiken på rytmik. 

SRy:s arbete finansieras helt av medlemsavgifter. Att vara medlem i SRy är att stödja förbundets arbete för rytmiken i Sverige. I medlemskapet ingår bland annat en årlig inspirationsdag i samband med förbundets årsmöte, nyhetsbrev samt annan info och material som finns här på hemsidan.

Våren 2012 bytte vi namn – från Svenska Rytmiklärarförbundet Dalcroze (SRD) till Svenska Rytmikförbundet (SRy) – och öppnade samtidigt upp förbundet för alla rytmikintresserade oavsett utbildning. SRy vill vara ett brett förbund, där idéutbyte och olikheter ryms.

I internationella sammanhang benämns Svenska Rytmikförbundet som The Swedish Dalcroze Association.

Bli medlem i Svenska rytmikförbundet