Stadgar

Rytmikförbundets stadgar

Förbundets ändamål är att verka för rytmikens utbredning i Sverige genom att arbeta för att tillvarata rytmiklärares behov och intressen samt möjliggöra för andra aktörer att genom förbundet stödja en spridning av rytmikpedagogiken.

Motto för Svenska Rytmikförbundet: Musiken – Rörelsen – Skapandet.

Här kan du läsa våra stadgar (PDF)

Bli medlem i Svenska rytmikförbundet