Litteratur

Litteratur och texter

Här finns ett urval av litteratur och texter om rytmik: böcker, akademiska avhandlingar och uppsatser om och med pedagogiskt material utifrån ett rytmikperspektiv. Listan är inte fullständig och du får gärna dela ytterligare tips till webb@svenskarytmikforbundet.se. Tack!

 • Bachmann, Marie-Laure (1991). Dalcroze Today: An Education Through and Into Music. Övers. D. Parlett. Oxford University Press.
 • Dale, Monica (2003). Songs Without Yawns: Music for Teaching Children through Dalcroze Eurhythmics.
 • Diane J. Urista, The Moving Body in the Aural Skills Classroom, A Eurthythmics Based Approach. New York City: Oxford University Press, 2016.
 • Erlin, Anna red. (2020) Estetiska uttrycksformer i teori och praktik : bild-, drama- och musikdidaktik. Liber förlag. Beställ via www.adlibris.com.
 • Findlay, Elsa (1995). Rhythm and Movement: Applications of Dalcroze Eurhythmics.
 • Gottberg, Jessica (2009). Musiken och rytmiken i praktiken. Sveriges utbildningsradio.
 • Hoge Mead, Virginia (1996). Dalcroze Eurhythmics in today’s classroom.
 • Frister-Lind, Heléne (1999). Flyg lilla Fjäril. Rytmik- och rörelsesånger för de små. Gehrmans Musikförlag. Beställ via www.gehrmans.se
 • Jaques-Dalcroze, Émile (1920/1997). Rytm, musik och utbildning. Stockholm: KMH Förlaget. [Le rythme, la musique et l’education. Översättning Bertolotto, I., Höjer, M., Tegen, M.]
 • Jaques-Dalcroze, Émile, Sadler, Michael E. (1912/1999). The Eurhythmics of Jaques-Dalcroze. Dodo Press. (Originalutgåvan finns inscannad på: https://archive.org/details/eurhythmicsofjaq00jaqu)
 • Nivbrant Wedin, Eva (2011). Spela med hela kroppen – rytmik och motorik i undervisningen. Gehrmans Musikförlag.
 • Nivbrant Wedin, Eva (2013). Utveckla språket med musik – Rörliga rytmer och toner att ta på. Isaberg Förlag.
 • Nivbrant Wedin, Eva (2016). Utveckla språket med musik 2 – fler sånger och aktiviteter. Isaberg Förlag.
 • Thean, Patrick (2014). Rhythm: How to Achieve Breakthrough Execution and Accelerate Growth.
 • Valtersson, Lisa (2019). Körkraft, integration och passion. Lisiris. Beställ via www.bokus.com
 • Vernersson, Ann-Krestin (2013). Ett o-herrans liv i Rytmikens tjänst – att utveckla och forma en musikpedagogik. Lunds universitet. Beställ via www.annsticklin.se
 • Vernersson, Ann-Krestin (2016). Ord och rörelse skapar rum – möten med Birgit Åkesson. Ann-Krestin Vernersson. Beställ via www.annsticklin.se
 • Vernersson, Ann-Krestin (2018). Rytmik äger rum i musik. Lunds universitet. Beställ via www.annsticklin.se
 • Von Bülow, Gerda (1974). Vad är rytmik? AB Nordiska Musikförlaget Edition Wilhelm Hansen.
 • Wiklund, Ulla (2001). Den lydiga kreativiteten: Om barn, estetik och lärande. Sveriges Utbildningsradio.
 • Wiklund, Ulla (2009). När kulturen knackar på skolans dörr. Sveriges Utbildningsradio.

För att söka på uppsatser och avhandlingar inom rytmikområdet, gå in på www.uppsatser.se och www.avhandlingar.se.

Bli medlem i Svenska rytmikförbundet