Styrelsen

Rytmikförbundets styrelse

Styrelsen väljs på förbundets förbundets årsmöte. Här är en presentation av den nuvarande styrelsen.

Styrelseledamöter

Anna Maria Koziomtzis

Ordförande

Anna Maria är vår ordförande och arbetar som akademichef på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Efter sin examen som rytmik- och sångpedagog på musikhögskolan i Göteborg 1988, har hon arbetat med rytmikundervisning i kulturskola, gymnasieskola, på Balettakademien samt under 10 år tillsammans med kollegan Bodil Brehmer med privata skolan Studio Dalcroze.

Sedan 1991 har Anna Maria även arbetat som lärare och ledare/chef inom musik- opera- och musikalutbildning på högskolenivå.

Ing-Marie Lindberg-Thörnberg

Vice ordförande

Ing-Marie är utbildad i rytmik vid Svenska Dalcroze-seminariet i Stockholm. Hon har undervisat i rytmik på förskola, grundskola, kulturskola, Kommunala Musikinstitutet (KMI), SMI, Kungl. Musikhögskolan (KMH) och på musikhögskolor nationellt och internationellt och har varit verksam som rytmiklärare i 49 år! Nu är Ing-Marie pensionär men arbetar som timlärare på KMH.

Sara Svensson Ringbo

Sekreterare

Efter rytmikutbildningen, som var på  Helsjöns folkhögskola och på musikhögskolorna i Göteborg och Köln 1992-1999, har Sara jobbat med rytmik och kör i alla åldrar och jobbar nu på Kulturskolan Hisingen, Göteborg. I sitt styrelsearbete hoppas hon kunna motivera fler rytmikutbildade att återvända till förbundet så att det blir ett än större och mer levande förbund.

Ida Andersson

Kassör

Jag adopterades gladeligen in bland rytmikarna under utbildningen till fiollärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm under åren 2008-2013. Efter avslutad utbildning kan jag på grund av väl investerade valbara poäng kalla rytmik som min specialisering utöver instrumentallärar-titeln. Efter några år av olika anställningar som både rytmik och fiollärare både i grundskola, kulturskola och El Sistema,  jobbar jag numera endast med stråkundervisning vid Uppsala kulturskola.

 

Barbro Rydin

Suppleant

1976 tog jag examen i rytmik och cello på Malmö Musikhögskola. Det var på den tiden som Gerda von Bülow ledde rytmikundervisningen.

Jag har undervisat i de flesta skolformer både med barn och vuxna. De sista femton åren specialiserade jag min rytmikundervisning – ”Samspel Rytmik–Matematik” och ”Rytmik med inriktning Qigong för barn”. Det var roligt och intressant och ledde mig till många spännande resor i rytmikens tjänst och sysselsätter mig fortfarande. Ett liv med rytmik är fullt av överraskningar.

 

Elin Waileth Wikström

Ledamot

Här är jag, hemma i min lägenhet i Malmö. Jag delar min tid mellan att undervisa och ansvara för Rytmik på Musikhögskolan i Malmö, frilansa med dansduon #wailethbardon och vara föräldraledig. Jag har tidigare jobbat både i grundskolan och på kulturskola med El Sistema-verksamhet. Jag älskar att dansa till stora trumensembler vi ses!!! Wailethbardon.se

Katarina Ridderstedt,

Ledamot

Jag är utbildad rytmikpedagog i Malmö och kantor i Oskarshamn. Jag har arbetat som rytmikpedagog i Svenska kyrkan i Kristianstad och Malmö. Flyttade till Gotland i augusti 2019 och arbetar som kantor på landet här. Det är spännande! Ser fram emot detta år i styrelsen med trevliga kollegor på olika håll i Sverige. Jag finns även på @musikat.se

 

Lars Annersten

Ledamot

Lars ansvarar för föreningen hemsida. Han arbetar som utställningsansvarig på Scenkonstmuseet i Stockholm och har tidigare jobbat många år på kulturskolorna i Södertälje och Stockholm. Lars gick ut rytmiklärarutbildningen i Stockholm 1989 och har återvänt  till rytmikens rötter som medlem i styrelsearbetet

 

Bli medlem i Svenska rytmikförbundet