Styrelsen

Rytmikförbundets styrelse

Styrelsen väljs på förbundets förbundets årsmöte. Här är en presentation av den nuvarande styrelsen.

Styrelseledamöter

Ing-marie lindberg-thörnberg

Ordförande

Ing-Marie är utbildad i rytmik vid Svenska Dalcroze-seminariet i Stockholm. Hon har undervisat i rytmik på förskola, grundskola, kulturskola, Kommunala Musikinstitutet (KMI), SMI, Kungl. Musikhögskolan (KMH) och på musikhögskolor nationellt och internationellt och har varit verksam som rytmiklärare i 49 år! Nu är Ing-Marie pensionär men arbetar som timlärare på KMH.

ELIN WAILETH WIKSTRÖM

Vice ordförande

Här är jag, hemma i min lägenhet i Malmö. Jag delar min tid mellan att undervisa och ansvara för Rytmik på Musikhögskolan i Malmö, frilansa med dansduon #wailethbardon och vara föräldraledig. Jag har tidigare jobbat både i grundskolan och på kulturskola med El Sistema-verksamhet. Jag älskar att dansa till stora trumensembler, vi ses!!! Wailethbardon.se

Sara Svensson Ringbo

Sekreterare

Efter rytmikutbildningen, som var på  Helsjöns folkhögskola och på musikhögskolorna i Göteborg och Köln 1992-1999, har Sara jobbat med rytmik och kör i alla åldrar och jobbar nu på Kulturskolan Hisingen, Göteborg. I sitt styrelsearbete hoppas hon kunna motivera fler rytmikutbildade att återvända till förbundet så att det blir ett än större och mer levande förbund.

Ida Andersson

Ledamot

Jag adopterades gladeligen in bland rytmikarna under utbildningen till fiollärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm under åren 2008-2013. Efter avslutad utbildning kan jag på grund av väl investerade valbara poäng kalla rytmik som min specialisering utöver instrumentallärar-titeln. Efter några år av olika anställningar som både rytmik och fiollärare både i grundskola, kulturskola och El Sistema,  jobbar jag numera endast med stråkundervisning vid Uppsala kulturskola.

 

Barbro Rydin

Suppleant

1976 tog jag examen i rytmik och cello på Malmö Musikhögskola. Det var på den tiden som Gerda von Bülow ledde rytmikundervisningen.

Jag har undervisat i de flesta skolformer både med barn och vuxna. De sista femton åren specialiserade jag min rytmikundervisning – ”Samspel Rytmik–Matematik” och ”Rytmik med inriktning Qigong för barn”. Det var roligt och intressant och ledde mig till många spännande resor i rytmikens tjänst och sysselsätter mig fortfarande. Ett liv med rytmik är fullt av överraskningar.

 

ingrid sivard

Kassör

Jag arbetar som rytmiklärare på Uppsala Kulturskola, med rytmikundervisning och prova på-instrument, samt i El Sistema i Gottsunda. Sedan examen 2014 har jag arbetat på högstadiet som musik- och matematiklärare, lett pianogrupper och dirigerat kör, i Uppsala och Stockholm. Under utbildningstiden som ensam rytmikstudent i klassen lärde jag känna många internationella studenter och lärare, och var utbytesstudent i Genève, där jag fick kontakter för livet. Jag kopplar av genom matlagning, bakning och genom att umgås med vänner och fam

Katarina ridderstedt

Ledamot, IT-ansvar

Jag är utbildad rytmikpedagog i Malmö och kantor i Oskarshamn. Jag har arbetat som rytmikpedagog i Svenska kyrkan i Kristianstad och Malmö. Flyttade till Gotland i augusti 2019 och arbetar som kantor på landet här. Det är spännande! Ser fram emot arbetet i styrelsen med trevliga kollegor på olika håll i Sverige. Jag finns även på @musikat.se, där jag skriver egen musik och ger workshops i kör och rörelse.

Saga blomberg

Ledamot

Jag är utbildad rytmiklärare på KMH i Stockholm 2006 och har även vidareutbildat mig inom körledning/dirigering. Jag har jobbat med rytmik och musik inom skola, kulturskola, folkhögskola och högskola, samt med flertalet fristående körer och andra frilansuppdrag.
Just nu är jag aktivitetsansvarig på ett äldreboende som har musik och rörelse som profil, där jag tillsammans med två kollegor skapar stunder av möten och meningsfullhet i musikens och rytmikens tecken.
Jag är också aktiv inom improvisationsteater och är med i en grupp där vi sätter upp improviserade musikaler – det är lekfullt och spännande och jag har väldigt mycket användning av min rytmikkompetens!

lena risdal

Lena är utbildad rytmikpedagog vid Kungl Musikhögskolan i Stockholm 1999-2003 och har sedan dess arbetat som musiklärare och rytmikpedagog i skolvärlden, från förskolan upp till gymnasiet, mestadels inom särskola och träningssärskola. Efter att ha varit intresserad av musikterapi i många år vidareutbildade Lena sig och tog en magisterexamen i musikterapi på KMH år 2019. För närvarande arbetar hon som musikpedagog i Västermalms församling i Stockholm och leder rytmik, barnkör, sångstunder, babykonserter och annan verksamhet för barn och familj. Lena är även aktiv i FMSs (Föreningen Musikterapi Sverige) styrelse. 

Bli medlem i Svenska rytmikförbundet