Medlem: Madeleine Wittmark

Utbildad musiklärare med rytmikprofil på KMH. Håller kurser i baby- och barnrytmik i Stockholm och turnerar i hela landet med musikföreställningar. Skriver barnmusik, producerar och arbetar för att sprida barnkultur – allt inom ramen av Ensemble Yrias verksamhet. Undervisar även i Musikmetodik för förskola på SMI.

Kontaktuppgifter:

Vill du också bli medlem i Svenska rytmikförbundet?