Medlem: Kristina Sörensen

Rytmiklärare vid Kulturskolan i Hässleholm

Kontaktuppgifter:

E-postadress: sangverkstan@gmail.com
Hemsida:

Vill du också bli medlem i Svenska rytmikförbundet?