Medlem: Christina J Lövbom

Skellefteå. Utbildning: Rytmik och ensemblelärare, examen 1987. Magister i Pedagogisk arbete 2014 : Förstå musikens tecken + lite småkurser om ex. Konstpedagogik (2019) Vokal improvisation, Musikdata m.fl. Sysselsättning: Musiklärare på Estetiska programmet Musik.

Kontaktuppgifter:

E-postadress: christina.lovbom@skelleftea.se
Hemsida:

Vill du också bli medlem i Svenska rytmikförbundet?