Inspiratör 2 av 3

Inspiratör 2 av 3 den 25 mars i Göteborg: Josefin Sjölander!!!🤩🥳

Till vardags jobbar Josefin som biträdande rektor på Donnergymnasiet där hon även är lärare i sceniska ämnen.
Hon är utbildad rytmikpedagog samt författare och illustratör till musiksagorna “Prinsessan och hajtanden”, “Prinsen och Kundtjänst” och “Prinsessan ocn den virkande Rut”.
Josefin kommer under inspirationsdagen dela med sig av hur man använder sagan som ett pedagogiskt verktyg i rytmiklektionen, pedagogiska idéer och övningar fyllda av känslor, fantasi, dans och musik med utgångspunkt från sina musiksagor.
”Prinsessan och den virkande Rut” finns att lyssna till på Spotify. Det kommer finnas möjlighet att köpa böcker på plats.