Inspirationsdag och årsmöte 23/3

Fiolrytmik och Rytmik för äldre med Lena Brodin
Uppsala kulturskola, Skolgatan 51, Uppsala

09:30 Samling inkl. kaffe
10:00 Start på dagen!
10:15 Workshop Lena Brodin: Fiolrytmik
11:45 Reflektion
12:00 LUNCH, samt efterföljande kaffe på Kulturskolan
13:20 Återsamling
13:30 Workshop Lena Brodin: Rytmik för äldre, med avspänning
15:00 Reflektion plus fika
15:30-ca.17.00 Årsmöte

Lena är en mycket aktiv och engagerad rytmik- och musikpedagog. Passa på tillfället att få ta del av hennes unika erfarenheter som sträcker sig till att i tidiga år mött rytmikpedagogen Paula Müntzing, som var en av Jaques-Dalcrozes elever!

För mer info och anmälan senast 14/3: medlem@svenskarytmikforbundet.se

Varmt välkomna önskar styrelsen i Svenska Rytmikförbundet, SRy!