Från SRy InspiraZoomsmöte den 15 nov

Årets inspirationsdag för alla medlemmar blev ett digitalt inspirazoomsmöte på zoom. Här är en rad länkar som hörde ihop med de olika presentationerna:

 

Alexandra Myllenberg: nyutgivet material i rytmik och engelska Magic! Moves

https://www.studentlitteratur.se/serier/magic/magic-moves-for-forskoleklass/

 

Eva Nivbrant-Wedin: om sina böcker om språkutveckling och rytmik

http://www.nivbrantwedin.se/utveckla-spraket-med-musik/

Kontakt Eva Nivbrant-Wedin: eva@nivbrantwedin.se

 

Barbro Rydin, material i rytmik och matematik,

Länk till forskningsarbetet om Samspel Rytmik-Matematik på diva-portal:

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1410525&dswid=-3379

Kontakt Barbro Rydin för att beställa material: mail@barbrorydin.com

 

Katarina Ridderstedt, sånger och kompositioner http://musikat.se/?page_id=34

 

Berit Westin, Estetiska uttrycksformer i teori och praktik. Boken riktar sig till Förskollärare och lärare i F – 3. https://www.liber.se/produkt/estetiska-uttrycksformer-i-teori-och-praktik-24130

 

Camilla Gölstam om nya läroplanen i musik

https://www.skolinspektionen.se/om-oss/press/pm/musikundervisningen-behover-ytterligare-framja-elevernas-kreativa-formagor/

https://www.lr.se/opinion–debatt/undersokningar/2019/2019-09-24-slumpen-styr

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/reviderade-kurs–och-amnesplaner

Om Pluttkompositioner https://www.bokus.com/bok/9789177483472/rostratt-musik-pa-barns-villkor/

Om Paths to Rhythmics från FIER (där hon skrivit en del)

https://fier.com/documents?filter=4