FRÅN INSPIRAZOOMSMÖTET DEN 17 JAN – RYTMIK PÅ DISTANS

 

Söndagen den 17 januari möttes vi på Zoom för att diskutera erfarenheter från och tips för rytmikundervisning på distans under coronapandemin. Här är en sammanställning från den digitala träffen i punktform:

Inspelade filmer

 • Studenter tittar när de vill. Hur kolla närvaro?
 • Skicka in film som en uppgift.

Undervisa realtid

 • Vissa moment svåra (sång, metrik)
 • Bra uppkoppling – oregelbundet.
 • Aktivera kroppen och interagera med varandra – försöka skapa förutsättningar. Studenter uppskattar att få röra sig.
 • Green screen – lugn bakgrund, fokus på hela kroppen.
 • Share computer sound i Zoom.
 • Fördröjning: Viktigt att skaffa sig en bild av vad eleverna ser.

Allmänt

 • Mer förberedelsetid: Hitta filmer, foton, tekniken m.m.
 • Dilemma: Är det ok att undervisa rytmik utan att vara aktiv med kroppen? Hur aktiverar vi eleverna/studenterna?
 • Sämre kvalitet på det vi brukar göra.
 • Hur får vi med det konstnärliga värdet, stundens magi?
 • Pandemin har gjort det tydligt att det som sker i rummet verkligen är det viktiga.
 • Hålla igång – inte ge upp – inte lägga ner.
 • Ergonomi – sitter vid datorn en dag – problem
 • Röst – annorlunda att prata digitalt.

Tips

 • Länkar där barn utför rytmik à Gemensam bank efterfrågas!!!