Årets Widestipendiat är Anette Wikenmo

Rytmikfondens styrelse har utsett Anette Wikenmo till 2022 års Widestipendiat.

Det finns flera stipendier att söka från Rytmikfonden. Ansökningsdatum är 1 mars, för i första hand resestipendium och 1 oktober för övriga ändamål.

Ansökan om stipendium skickas digitalt till: rytmikfonden@gmail.com Ansökan ska innehålla: Kontaktuppgifter
Kontonummer för utbetalning av eventuellt beviljat stöd
En beskrivning av ändamål
En budgetkalkyl för projektet/resan
Hur mycket du söker från Svenska Dalcroze-seminariets fond
Om du även söker annan finansiering

Läs mer