26 mars 2022 Inspirationsdag och årsmöte i Flemingsberg/Stockholm

Temat för dagen är: Konstarter i samverkan.

Med workshopar i musik, dans, drama, poesi – övningar, krockar och korsbefruktningar arbetar vi både med gestaltande på egen nivå och med övningar att ta med till egen undervisning med grupper i skola och kulturskola.

Plats: SMI (Stockholms Musikpedagogiska Institut) Alfred Nobels allé 15, Huddinge. Pendeltågsstation Flemingsberg

Ramtider: 9.30-17.00 Workshopdag och årsmöte. Vid kl 19, middag för den som vill på restaurang. Ange i anmälan om du vill följa med så att vi kan boka bord.

Anna-Carin Ahl är rytmiklärare – undervisar i rytmik och estetiska lärprocesser samt är studierektor på SMI. 

Anders Holdar är pedagog och musiker – profilansvarig för slagverksprofilen och undervisar i spel, ensemble och ämnesdidaktik på SMI.

Maria Nordlöw är dans- och dramapedagog – undervisar bl.a i skapande dans, labanteknik, estetiska lärprocesser och pedagogik på SMI.

Anna-Carin och Maria har genom åren drivit utvecklingsarbete och skapat kurser i olika skepnader under paraplynamnet Konstarter i samverkan. Anders har som musiker i många sammanhang arbetat tvärkonstnärligt och är en av originalmedlemmarna i slagverksensemblen Kroumata. Alla tre har lång erfarenhet av undervisning med olika åldrar, nivåer och skolformer.

Sista anmälningsdag till inspirationsdagen (om du bara ska vara med på årsmötet behöver du dock inte föranmäla dig) är måndag 14/3 till medlem@svenskarytmikforbondet.se ange också om du vill följa med på restaurang på kvällen. Inspirationsdagen är gratis för dig som är medlem i Svenska rytmikförbundet.

Medlemsavgift till plusgirokonto 58033-2 eller swish 1233829413 (ordinarie 350 kr/år, pensionär och arbetssökande: 175 kr/år, student: 100 kr/år)