Från årsmöte med bokpresentationer

Söndagen den 21 mars hölls föreningens årsmöte följt av bokpresentationer med Lisa Valtersson och Ann-Krestin Vernersson.

Inga förändringar skedde i styrelsen och verksamhetsberättelsen för 2020 finns att läsa här

Efter årsmötet fortsatte vi med två författares presentationer av sina inspirerande böcker:

Lisa Valtersson är rytmikpedagog, legitimerad lärare i musik och matematik samt filosofie magister i Vuxnas lärande.

Lisa presenterade sin bok Körkraft Integration och Passion.

Varför är det bra att sjunga? Hur kan sång integrera våra nykomna svenskar? Hur får kören en fungerande ekonomi?

Körkraft Integration och Passion innehåller exempel från olika integrationskörer. Det beskrivs hur olika intressenter har samverkat för att starta olika verksamheter. Det finns också ett kapitel om forskning (körsångens välgörande effekter) samt information om hur asylprocessen och integrationen i Sverige fungerar. Det finns intervjuer med experter inom olika områden: körledare, forskare, människor som arbetar med integration och nykomna svenskar.

Till det yttre handlar boken om hur det går till att starta en integrationskör. Men det finns också ett inre tema, en djupare liggande frågeställning som är livsviktig:

Hur vill vi ha det tillsammans med våra medmänniskor i Sverige? Hur ska vi förhålla oss till alla nyanlända? Vem har ansvaret när det alltid verkar gå att skylla på någon annan och vad kan man göra själv?

Lisas Valterssons bok beställer du enklast genom bokus.com

 

Ann-Krestin Vernersson professor emerita. Numera en bokskrivande sådan. Sex böcker på åtta år, varav en är en översättning till engelska:

  • Ett o-herrans liv i Rytmikens tjänst – att utveckla och forma en musikpedagogik (2013/2016), (Much ado about movement – a life in Eurhythmics – Developing and shaping a pedagogy for music education (2016))
  • Ord och rörelse skapar rum – möten med Birgit Åkesson (2016)
  • Rytmik äger rum i musik (2018/2019)
  • Till de yngsta vid pianot (2021)
  • En Rotvälta

“Genomgående för mitt arbete är en ständig dialog mellan olika konstnärliga uttryck, mellan rörelse och musik, mellan pedagogik och konstnärlig verksamhet. Kännetecknande är också att min verksamhet genom åren äger rum på en rad olika nivåer, alltifrån små barn till äldre vuxna, från förskola till vidareutbildning på universitetsnivå. Det har därför funnits ett ständigt utbyte av kurser och idéer, alltifrån en dialog med vårdpräglat arbete inom sjukvården till experimentell performance i konsthallar.”

Ann-Krestin Vernersons böcker beställer på hennes hemsida annsticklin.se