Inspirationsdagar i Malmö 12-13 nov 2021

DÅ, NU, SEN. Jubileumskonferens på Musikhögskolan i Malmö den 12-13 nov. Rytmiken på Musikhögskolan i Malmö firar 60 år. Anmäl dig här och läs mer om programmet. Konferensen är ett samarrangemang mellan SRy och MHM.