Svenska Rytmikförbundet

– en intresseorganisation för rytmikpedagogik i Sverige

Välkommen till Svenska Rytmikförbundet!

Svenska Rytmikförbundet är ett ideellt förbund som vill verka för rytmikpedagogik och sprida information och kunskap om rytmik. Här hittar du information om ämneslärarutbildningar med rytmikprofil samt tips om kurser, konferenser, kongresser, litteratur och mycket mer. 

Varmt välkommen!

Svenska Rytmikförbundet (SRy) är en intresseorganisation för rytmikpedagogik i Sverige. Vi arbetar för att synliggöra och stödja rytmiken i Sverige.

Rytmik är musik och rörelse. Det är en musikpedagogisk metod där utövaren upplever, lär och förstår musik genom rörelse och rörelse genom musik.

Stiftelsen Svenska Dalcroze-seminariets Fond (SDF) ger stöd och stipendier för att främja utvecklingen av Jaques-Dalcroze-metoden i Sverige.

Aktuellt

Bli medlem idag!

Vi välkomnar nya medlemmar med öppna armar! Som sådan får du delta kostnadsfritt på Svenska rytmikförbundets fortbildnings- och inspirationsdagar. De anordnas

Läs mer »

Om förbundet

Svenska Rytmikförbundet (SRy) är en intresseorganisation för rytmikpedagogik i Sverige. Vi arbetar för att synliggöra och stödja rytmiken i Sverige. SRy vill belysa frågor som rör undervisning, arbetsmarknad, undervisningssituation och status för vårt ämne. Vi arrangerar möten och workshops där förbundets medlemmar har tillfälle att bidra, inspirera och inspireras samt utvecklas inom rytmik och angränsande områden.

Till förbundet välkomnar vi dig som undervisar, studerar, eller bara är nyfiken på rytmik. 

SRy:s arbete finansieras helt av medlemsavgifter. Att vara medlem i SRy är att stödja förbundets arbete för rytmiken i Sverige. I medlemskapet ingår bland annat en årlig inspirationsdag i samband med förbundets årsmöte, nyhetsbrev samt annan info och material som finns här på hemsidan.

Våren 2012 bytte vi namn – från Svenska Rytmiklärarförbundet Dalcroze (SRD) till Svenska Rytmikförbundet (SRy) – och öppnade samtidigt upp förbundet för alla rytmikintresserade oavsett utbildning. SRy vill vara ett brett förbund, där idéutbyte och olikheter ryms.

I internationella sammanhang benämns Svenska Rytmikförbundet som The Swedish Dalcroze Association.

Bli medlem i Svenska rytmikförbundet