Kontakt
info@svenskarytmikforbundet.se
när du har frågor eller reflektioner angående förbundet.

medlem@svenskarytmikforbundet.se
när du har frågor rörande medlemskap, tex när du har bytt kontaktuppgifter.

webb@svenskarytmikforbundet.se
när du har frågor och förslag angående hemsidan eller vill bidra med texter, bilder eller filmer.