Utbildningar och kurser

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ

Program

Ämneslärarutbildningen med inriktning rytmikpedagogik

Fristående kurser

Rytmik i förskola och skola, 7,5 hp

Rytmikkurs, 8 hp

Rytmikmetodik för barn 0-6 år, 7,5 hp


MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

Fristående kurser

Rytmik och instrument 1, 5 hp

Rytmik-musik-metodik steg 1, 10 hp


HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK I GÖTEBORG

Fristående kurser

Rytmik för tidigare åldrar 1, 7,5 hp


MUSIKHÖGSKOLAN I ÖREBRO

Fristående kurser

Rytmik I Grundnivå, 7,5 hp

Rytmik II Grundnivå, 7,5 hp

Rytmik III Grundnivå, 7,5 hp

Rytmikpedagogiskt arbetssätt vid lärande i musik Grundnivå, 7,5 hp


STOCKHOLMS MUSIKPEDAGOGISKA INSTITUT

Musik och rörelse med små barn, 10 hp

Rytmik för dansare, 5 hp


FOLKHÖGSKOLOR MED RYTMIK

Musiklinjen, S:t Sigfrids folkhögskola

Musiklinjen, Helsjön folkhögskola


ÖVRIGA KURSER OCH FORTBILDNING

Rytmikcenter