Styrelsen

Maria_L

Maria Lundström, sekreterare

Bor: Stockholm

Verksam: Grundskola 1-6, frilans som popartist

Rytmikbakgrund

Jag började med musik väldigt sent och hade aldrig trott att jag skulle plugga på en musikhögskola, men efter ett par år av konstnärligt och studiemässigt spretande åt olika håll råkade jag när jag var 22 hamna på KMH:s preparandkurs i rytmik. Jag blev helt såld direkt. Här fanns helheten jag saknat, den självklara inställningen att allt hängde ihop. Jag sökte och kom in på rytmiklärarutbildningen där, och har utöver den även mött rytmik internationellt på konferenser och kurser. Är rikskänd som “hon som är på framsidan till Spela med hela kroppen”.

Viktig rytmikfråga

Att rytmikmetoden är en reformpedagogik som har starkt indirekt stöd i olika vetenskapliga discipliner. Modern hjärnforskning ger oss rätt på punkt efter punkt. Riktigt bra lärande är en upplevelse för hela människan: kropp, sinne, tanke, känsla, kreativitet, sociala relationer…


Alice

Alexandra Myllenberg, ordförande

Bor: Helsingborg

Verksam: Grundskola F-6 i Helsingborg, frilans som sångerska, körledare, föreläsare

Rytmikbakgrund

Hade turen att få ha rytmik redan som sexåring och ville då bli rytmiklärare. Glömde bort det under några år, tills jag återupptäckte rytmiken via min musiklärare under gymnasiet. Hade förmånen att få gå rytmikpedagogutbildningen på Musikhögskolan i Malmö och tog examen 2003. Världens bästa utbildning och världens bästa yrke som har öppnat många dörrar.

Viktig rytmikfråga

Rytmikens överlevnad som utbildning! Elevers och studenters rätt till att möta välutbildade och kompetenta rytmikpedagoger i olika skolformer och sammanhang, genom hela utbildningsväsendet.


Nele

Nele Fernholm, webbansvarig

Bor: Stockholm

Verksam: El Sistema Stockholm

Rytmikbakgrund

Jag kom i kontakt med rytmiken när jag studerade afrosång på Sommenbygdens Folkhögskola. Vi hade rytmiklektion en gång i veckan och det kunde innehålla allt från olika praktiska övningar med kroppen till att lära oss olika latinska rytmer. När jag sökte mig vidare till Musikhögskolan i Örebro upptäckte jag att där erbjöds en rytmikutbildning som jag då valde som mitt huvudämne.

Viktig rytmikfråga

Less talking, more doing! Rytmik är fantastiskt för att det låter människor möta musik i ett aktivt görande och utifrån sin egen förmåga. Rytmik är en jämlikhetspedagogik, där var och en får uttrycka och uppleva musik oavsett förkunskaper och teknisk skicklighet. Det borde fler förstå!


Ida Andersson, kassör

Bor: Uppsala

Verksam: Undervisar i violin, viola och rytmik vid Uppsala Kulturskola och El Sistema Uppsala

Rytmikbakgrund

“Varför har ingen lärt mig musik på det här sättet förut?” uttryckte jag irriterat efter en av mina första rytmiklektioner på KMH. Jag hade då börjat IE-programmet för att bli fiollärare, men redan efter det första mötet med rytmik insåg jag att detta var något jag ville utforska mer. Under mina fem studieår såg jag därför till att välja så mycket rytmikkurser jag kunde. Jag hade förmånen att få läsa många av dessa kurser tillsammans med “rytmikarna” och för det är jag evigt tacksam. Mitt största fokus under utbildningen var att hitta vägar att kombinera rytmik och instrumentalundervisning, och det fortsätter jag med i mitt nuvarande arbete i kulturskolan och framför allt El Sistema.

Viktig rytmikfråga

Jag är mycket intresserad av hur rytmik och instrumental undervisning kan tjäna varandra. Inte så att rytmik blir ännu en metod som plockas sönder till “roliga övningar” som blandas utan struktur, utan som en riktig grund att bygga sitt instrumentalspel på.


Maria_W

Maria Wallinder Elg, suppleant

Bor: Jönköping

Verksam: Svenska Kyrkan Jönköping och Smålands Musik och Teater

Rytmikbakgrund

Blev “rytmikfrälst” på S:t Sigfrids folkhögskola där rytmikpedagogen Sara Wåhlin jobbade. Det sättet att närma mig och uttrycka musiken på hade jag aldrig tidigare mött, vilket öppnade musikens enorma dörrar på vid gavel. Att kroppen, som den var, var så central lyfte både min självkänsla och mitt självförtroende såväl som det utvecklade mitt instrumentala musicerande. Sedan utbildade jag mig vid Musikhögskolan i Malmö, en fantastisk och intensiv rytmikbubbla som också i efterhand visat att strängarna på en rytmiklyra är otroligt många och kan klinga i många sammanhang och på väldigt olika sätt, men att kärnan fortfarande är så otroligt tydlig och igenkännbar.

Viktig rytmikfråga

Rytmikpedagogiken bekräftar det forskarna ständigt tycker sig komma på: att musik och rörelse har stor inverkan på såväl inlärning som välmående. Satsa på spetskompetensen i utbildningen och det kommer ge effekt i både skola, kulturliv och sjukvård. Leve rytmiken!


emma-rydberg

Emma Rydberg, suppleant

Bor: Göteborg

Verksam: Kulturskolan Angered

Rytmikbakgrund 

Sökte mig efter flera år av mindre rörliga studier i ämnen som arkeologi, musikvetenskap och arkitektur till rytmikutbildningen på HSM i Göteborg. Förmodligen mest på grund av att  jag kände flera inspirerande människor (med roliga jobb) som gått denna utbildning, men också för att någon i rätt ögonblick sa till mig att “du som har så starka fötter borde verkligen hålla på med rytmik”. Gjorde även två roliga utbytesterminer i Tyskland (HMT Hannover samt UDK Berlin).

Viktig rytmikfråga

Allas rätt och möjlighet att delta i estetiska upplevelser och gemenskap. Ur varierande perspektiv och i olika roller få öva både uttryck och intryck med avsikt och kvalitet oavsett nivå.