Styrelsen

 


Ida Andersson, kassör

Bor: Uppsala

Verksam: Undervisar i violin, viola och rytmik vid Uppsala Kulturskola och El Sistema Uppsala

Rytmikbakgrund

“Varför har ingen lärt mig musik på det här sättet förut?” uttryckte jag irriterat efter en av mina första rytmiklektioner på KMH. Jag hade då börjat IE-programmet för att bli fiollärare, men redan efter det första mötet med rytmik insåg jag att detta var något jag ville utforska mer. Under mina fem studieår såg jag därför till att välja så mycket rytmikkurser jag kunde. Jag hade förmånen att få läsa många av dessa kurser tillsammans med “rytmikarna” och för det är jag evigt tacksam. Mitt största fokus under utbildningen var att hitta vägar att kombinera rytmik och instrumentalundervisning, och det fortsätter jag med i mitt nuvarande arbete i kulturskolan och framför allt El Sistema.

Viktig rytmikfråga

Jag är mycket intresserad av hur rytmik och instrumental undervisning kan tjäna varandra. Inte så att rytmik blir ännu en metod som plockas sönder till “roliga övningar” som blandas utan struktur, utan som en riktig grund att bygga sitt instrumentalspel på.