Styrelsen

 

 

Anna Maria Koziomtzis​, ordförande

Anna Maria är vår nya ordförande och arbetar som akademichef på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Efter sin examen som rytmik- och sångpedagog på musikhögskolan i Göteborg 1988, har hon arbetat med rytmikundervisning i kulturskola, gymnasieskola, på Balettakademien samt under 10 år tillsammans med kollegan Bodil Brehmer med privata skolan Studio Dalcroze.
Sedan 1991 har Anna Maria även arbetat som lärare och ledare/chef inom musik- opera- och musikalutbildning på högskolenivå.

 

 

Sara Svensson Ringbo​, sekreterare

Efter rytmikutbildningen som var på Helsjön, i Göteborg och i Köln 1992-1999, har Sara jobbat med rytmik och kör i alla åldrar men främst med barn 0-12 år. 2016-2018 gick Sara en kompletterande pedagogisk utbildning på KMH, Stockholm och kom då i kontakt med SRy. I styrelsearbetet hoppas hon kunna motivera fler rytmikutbildade att återvända till förbundet så att det blir ett än större och mer levande förbund.

 

 

 

 

 

Ida Andersson, kassör

Bor: Uppsala

Verksam: Undervisar i violin, viola och rytmik vid Uppsala Kulturskola och El Sistema Uppsala

Rytmikbakgrund

“Varför har ingen lärt mig musik på det här sättet förut?” uttryckte jag irriterat efter en av mina första rytmiklektioner på KMH. Jag hade då börjat IE-programmet för att bli fiollärare, men redan efter det första mötet med rytmik insåg jag att detta var något jag ville utforska mer. Under mina fem studieår såg jag därför till att välja så mycket rytmikkurser jag kunde. Jag hade förmånen att få läsa många av dessa kurser tillsammans med “rytmikarna” och för det är jag evigt tacksam. Mitt största fokus under utbildningen var att hitta vägar att kombinera rytmik och instrumentalundervisning, och det fortsätter jag med i mitt nuvarande arbete i kulturskolan och framför allt El Sistema.

Viktig rytmikfråga

Jag är mycket intresserad av hur rytmik och instrumental undervisning kan tjäna varandra. Inte så att rytmik blir ännu en metod som plockas sönder till “roliga övningar” som blandas utan struktur, utan som en riktig grund att bygga sitt instrumentalspel på.

 

 

Ing-Marie Lindberg-Thörnberg​ är utbildad i rytmik vid Svenska Dalcroze-seminariet i Stockholm. Hon har undervisat i rytmik på förskola, grundskola, kulturskola, Kommunala Musikinstitutet (KMI), SMI, Kungl. Musikhögskolan (KMH) och på musikhögskolor nationellt och internationellt och har varit verksam som rytmiklärare i 46 år! Nu är Ing-Marie pensionär men arbetar som timlärare på KMH.

 

 

 

 

 

Lizz Swan​  ansvarar för internationella kontakter. Hon har utbildat sig inom rytmikmetoden i England och jobbar nu som musiklärare på British International School of Stockholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Annersten​ ansvarar för föreningen hemsida. Han arbetar som projektledare för utställningar och pedagogik på Scenkonstmuseet i Stockholm och har tidigare jobbat många år på kulturskolorna i Södertälje och Stockholm.. Lars gick ut rytmiklärarutbildningen i Stockholm 1989 och ser fram emot att återvända till rytmikens rötter i och med det kommande styrelsearbetet.