Skolverkets förslag på reviderad kursplan

SRy inbjudet att lämna synpunkter

Skolverket har alldeles nyss bjudit in SRy att lämna synpunkter på förslaget till reviderad kursplan i Musik för grundskolan. Synpunkterna ska lämnas in senast 23 oktober 2019. SRy’s styrelse kommer att lämna synpunkter på förslaget i god tid innan deadline utifrån diskussioner med och synpunkter från föreningens medlemmar. Vi kommer att ta tid för detta på inspirationsdagen i Malmö. Men det är ju bara några av oss som träffas där.

Lämna synpunkter och diskutera på föreningens Facebook, prata med varann, mejla till styrelsen så att vi kan samla ihop synpunkterna i ett gemensamt svar från föreningen!

Hälsningar SRy’s styrelse

Här är förslaget från Skolverket:

Musik i grundskolan 2019

Mer om Skolverkets arbete med att revidera kursplanerna