Litteratur och texter

Här har vi samlat ett urval av litteratur och texter om rytmik. Under de olika rubrikerna kan du hitta allt från akademiska avhandlingar till böcker med pedagogiskt material utifrån ett rytmikperspektiv.

LITTERATUR

Bachmann, Marie-Laure (1991). Dalcroze Today: An Education Through and Into Music. Övers. D. Parlett. Oxford University Press.

Dale, Monica (2003). Songs Without Yawns: Music for Teaching Children through Dalcroze Eurhythmics.

Ensemble Yria (2009). Längre än längst: En musikbok om rymden. Gehrmans Musikförlag.

Ensemble Yria (2012). Sinnenas Spektakel: En musikbok om våra sinnen. Gehrmans Musikförlag.

Findlay, Elsa (1995). Rhythm and Movement: Applications of Dalcroze Eurhythmics.

Gottberg, Jessica (2009). Musiken och rytmiken i praktiken. Sveriges utbildningsradio.

Hoge Mead, Virginia (1996). Dalcroze Eurhythmics in today’s classroom.

Frister-Lind, Heléne (1999). Flyg lilla Fjäril. Rytmik- och rörelsesånger för de små. Gehrmans Musikförlag.

Jaques-Dalcroze, Émile (1920/1997). Rytm, musik och utbildning. Stockholm: KMH Förlaget. [Le rythme, la musique et l’education. Översättning Bertolotto, I., Höjer, M., Tegen, M.]

Jaques-Dalcroze, Émile, Sadler, Michael E. (1912/1999). The Eurhythmics of Jaques-Dalcroze. Dodo Press. (Originalutgåvan finns inscannad på: https://archive.org/details/eurhythmicsofjaq00jaqu)

Nivbrant Wedin, Eva (2012). Spela med hela kroppen – rytmik och motorik i undervisningen. Gehrmans Musikförlag.

Nivbrant Wedin, Eva (2013). Utveckla språket med musik – Rörliga rytmer och toner att ta på. Isaberg Förlag.

Thean, Patrick (2014). Rhythm: How to Achieve Breakthrough Execution and Accelerate Growth.

Wiklund, Ulla (2001). Den lydiga kreativiteten: Om barn, estetik och lärande. Sveriges Utbildningsradio.

Wiklund, Ulla (2009). När kulturen knackar på skolans dörr. Sveriges Utbildningsradio.

Vernersson, Ann-Krestin (2013). Ett o-herrans liv i Rytmikens tjänst – att utveckla och forma en musikpedagogik. Lunds Universitet.

Vernersson, Ann-Krestin (2016). ord och rörelse skapar rum – möten med Birgit Åkesson.

Von Bülow, Gerda (1974). Vad är rytmik? AB Nordiska Musikförlaget Edition Wilhelm Hansen


AKADEMISKA TEXTER

Du kan själv söka efter avhandlingar och uppsatser på avhandlingar.se och uppsatser.se.

Avhandlingar

Österling Brunström, Johanna. (2015). Kropp, görande och varande i musik – en fenomenologisk studie. Örebro Universitet.

Juntunen, Marja-Leena. (2004). Embodiment in Dalcroze Eurhythmics. University of Oulu.

Uppsatser

Amin, Karin (2016). Instrumentalrytmik. En studie av instrumentalpedagogers syn på lärandet i instrumentalrytmik och vad den kan ge eleverna på kortare och längre sikt. Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.

Boström, Josefin (2015). ”Kroppen hänger ihop med rösten”- Fem sångpedagoger beskriver sin användning av Rytmikmetoden i individuell sångundervisning. Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet.

Ek, Emeli (2014). Rytmikundervisning för nybörjare i musik – en kvalitativ studie av instrumentalpedagogers syn på Rytmikpedagogikens möjligheter. Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet.

Erlingsson, Josefine (2012). Rytmik i det offentliga rummet: en studie i hur deltagande och upplevelse ser ut vid barn- och ungdomsverksamheter vid Skånes större musikinstitutioner. Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet.

Grimberg, Rebecka (2012). RGRM utifrån rytmik: En studie om det förkroppsligande lärandet genom puls och rörelse i grundskolan. Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet.

Hansen Fimiani, Mena (2011). Rytmik vid högre dansutbildningar – En studie baserad på fyra personers erfarenheter av rytmik- och musikundervisning vid högre dansutbildningar. Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet.

Karlsson, Heidi (2012). Att röra vid sång – En studie om rytmikpedagogers syn på integrering av rytmik i sångundervisningen. Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet.

Källner, Viktoria (2012). Rytmikens betydelse för barns lärande och utveckling – en studie om hur pedagoger ser på rytmik och dess betydelse för barns lärande och utveckling. Göteborgs universitet.

Leandersson-Andréas, Elinne (2013). Samlärande i musikundervisning. Kungliga musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.

Lövbom J, Christina (2014). Förstå musikens tecken. Multimodala semiotiska resurser i musikteori. Umeå Univeristet.

Murua, Synnöve (2012). Att vara i rytmiken är att vara i ögonblicket: en vetenskaplig essä om rytmikens betydelse för barns utveckling. Lärarutbildningen, Södertörns högskola.

Samuelsson, Rickard (2013). Att röra sig med instrument, en omöjlighet? : Integrering av rytmikämnet på enskilda instrumentallektioner. Musikhögskolan, Örebro universitet.

Vernersson, Ann-Krestin (2003). Rytmik – lek på allvar. En studie i hur olika människor uppfattar begreppet Rytmik. Magisteruppsats vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet.

Wallinder, Maria (2011). Hur kan rytmikpedagogiken berika verksamheterna inom Svenska Kyrkan? – En kvalitativ studie av fyra pedagogers erfarenheter, reflektioner och visioner av rytmik i Svenska Kyrkan. Musikhögskolan, Lunds universitet.

Wåhlin, Hanna (2013). Rytmik, lärande och reflektion: Elevers insikt om reflektionens betydelse för det egna lärandet. Musikhögskolan i Malmö, Lunds Universitet.

Österling Brunström, Johanna (2010). Musik i rörelse. Fyra lärares uppfattning om och användande av rörelse vid lärande i musik på estetiska programmet, inriktning musik. Magisteruppsats vid Musikhögskolan, Örebro universitet

 


ARTIKLAR

RYTMIK – en väg in i musiken
Fotnoten 2007-11-05
Rytmik är en pedagogisk metod som långsamt vinner erkännande. Men varför lär sig vissa musik snabbare genom rytmik och andra inte? Ann- Krestin Vernersson efterlyser mer forskning.

Studenter räknar med rytmik
Fotnoten 2010-09-30
Det finns en massa matematik i rytmikpedagogiken; geometriska former, begrepp, mönster och relationer mellan ting. Det gäller bara att lyfta fram det och jobba med det i kombination med musik och rörelse, menar Ann-Krestin Vernersson och hennes rytmikstudenter vid Musikhögskolan i Malmö.

I rytmiken lär sig barnen livskunskap
Fotnoten 2009-12-15
När barnen i Falkenberg går ut årskurs 2 har de haft rytmik, dans, drama och bild i skolan. En termin av varje. Det främjar lärandet i alla ämnen, skapar upplevelser och stimulerar både fantasin och känslolivet, förklarar Eva Kronwall, rytmiklärare på kulturskolan.
Följ med henne en dag på jobbet!

En metod för alla lägen
Fotnoten 2008-04-09
På Örebro Kulturskola utgår man från att rytmikmetoden är någonting som både bild-, teater-, dansoch musiklärare kan ha användning av. Därför satsar ledningen på fortbildning av det praktiska slaget.

Musiken bygger broar
Uttryck 2015-03-22
Det pågår en musikalisk förändringsrörelse i Sverige. El Sistema vill bygga broar och sprida orkestermusiken till elever som traditionellt inte söker sig till kommunala kulturskolan.

Sång, rytmik och julinspiration
Förskolan 2009-12-15