Förbundet

rytmik3Svenska Rytmikförbundet (SRy) är en intresseorganisation för rytmikpedagogik i Sverige. Vi arbetar för att synliggöra och sammanlänka rytmiken i Sverige och vill uppmärksamma rytmiklärares behov och intressen, samt möjliggöra för andra aktörer att genom förbundet stödja en spridning av rytmikpedagogiken. SRy vill belysa frågor som rör rytmiklärares arbetsmarknad, undervisningssituation och status. Vi arrangerar bl.a möten och workshops där förbundets medlemmar kan få tillfälle att utvecklas och inspireras inom rytmikområdet och angränsande områden.

Förbundets medlemmar är främst utbildade rytmiklärare, men sedan våren 2012 är också andra som vill verka för rytmikpedagogiken välkomna i SRy. SRy hette förut Svenska Rytmikpedagogförbundet Dalcroze (SRD). Våren 2012 bytte vi namn samt öppnade upp förbundet för intresserade som inte är utbildade rytmiklärare.
I internationella sammanhang benämner vi förbundet The Swedish Dalcroze Association. Andra länder har sina egna motsvarigheter till vårt förbund. Du hittar några av dem under fliken Länkar.

Stadgar Svenska Rytmikförbundet

Styrelsen

Medlemmar