Årsmöte och inspirationsdag 21 mars på SMI Flemingsberg

Inspirationsdag med årsmöte 21/3

Plats: SMI (Stockholms Musikpedagogiska Institut)

Alfred Nobels allé 15, Huddinge

Pendeltågsstation Flemingsberg

http://www.smi.se/om-smi/hitta-till-smi.html

 

Tema för inspirationsdagen: Konstarter i samverkan

musik, dans, drama, poesi – övningar, krockar och korsbefruktningar

I de två workshoparna arbetar vi både med gestaltande på egen nivå och med övningar att ta med till egen undervisning med grupper i skola och kulturskola.

 

Program för dagen

09:30 Drop in med kaffe

10:15 Information om dagen

10:30 Workshop – Slagverk med Anders Holdar

12:00 Lunch (medhavd, finns pentry eller gå ut och ät, det finns flera ställen på pendeltågsstationen)

13:00 Workshop – Konstarter i samverkan med Anna-Carin Ahl och Maria Nordlöw – vi använder även materialet som arbetats fram under förmiddagen

15:00 Fika och frukt samt info om SMI

15:30– ca.17.00 Årsmöte (kallelse och handlingar till årsmötet kommer i separat utskick men

observera att ev motioner skall mailas till info@svenskarytmikförbundet.se senast 21 februari)

19:30 Middag för den som vill på restaurang Da Luigi, Swedenborgsgatan 13, nära Södra station http://www.daluigi.se/ Ange i anmälan om du vill följa med så att vi kan boka bord.

 

Anders Holdar är pedagog och musiker – profilansvarig för slagverksprofilen och undervisar i spel, ensemble och ämnesdidaktik på SMI.

Anna-Carin Ahl är rytmiklärare – undervisar i rytmik och estetiska lärprocesser samt är studierektor på SMI.

Maria Nordlöw är dans- och dramapedagog – undervisar bl.a i skapande dans, abanteknik, estetiska lärprocesser och pedagogik på SMI.

 

Anna-Carin och Maria har genom åren drivit utvecklingsarbete och skapat kurser i olika skepnader under paraplynamnet Konstarter i samverkan.

Anders har som musiker i många sammanhang arbetat tvärkonstnärligt och är en av originalmedlemmarna i slagverksensemblen Kroumata.

Alla tre har lång erfarenhet av undervisning med olika åldrar, nivåer och skolformer.

 

Sista anmälningsdag till inspirationsdagen (till årsmötet behöver du dock inte föranmäla dig): 11/3

anmälan till medlem@svenskarytmikforbondet.se ange också om du vill följa med på restaurang på kvällen. Inspirationsdagen är gratis för dig som är medlem i Svenska rytmikförbundet.

Medlemsavgift till plusgirokonto 58033-2 eller swish 1233829413 (ordinarie 350 kr/år, pensionär och arbetssökande: 175 kr/år, student: 100 kr/år)