5th International Conference of Dalcroze Studies framfyttad till 2022

5th International Conference of Dalcroze Studies (ICDS5) som skulle hållits i Tokyo i mars 2021 är framflyttad till 2022 p g a Covid-19 pandemin.

Läs mer här ICDS postponement statementICDS postponement statement